Operacja haluksów metodą Chevrona

Operacja haluksów metodą Scarfa

Operacja haluksów metodą Lapidusa

Więcej informacji na temat chorób stopy, m.in haluksów oraz sposobów ich leczenia znajduje się na stronie www.ortopediainfo.pl