USZKODZENIE WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO ACL

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego ACL jest numerem jeden jeśli chodzi o najczęstszą przyczynę wykonywania zabiegów operacyjnych z powodu niestabilności stawu kolanowego. Więzadło krzyżowe przednie  jest drugim najczęściej uszkadzającym się więzadłem w kolanie.

Zdecydowana większość to uszkodzenia przyczepu udowego. Urwania przyczepu piszczelowego zdarzają się rzadko i występują głównie u dzieci. Najczęściej towarzyszy im oderwanie przyczepu kostnego więzadła.

Bardzo często uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego towarzyszy również uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego. Więzadło poboczne piszczelowe może zostać uszkodzone w różnym stopniu:

  • I stopień – naciągnięcie (wydłużenie części włókien, możliwy krwiak)
  • II stopień – naderwanie (część włókien zostaje naderwana, możliwy krwiak)
  • III stopień – całkowite zerwanie

Najczęściej więzadło poboczne uszkadza się w I lub II stopniu.

Często uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego towarzyszy też uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej. Takie uszkodzenie wszystkich trzech struktur, czyli: więzadła krzyżowego przedniego, więzadła pobocznego piszczelowego i łąkotki przyśrodkowej nazywa się nieszczęśliwą triadą O’Donoghue.

 

Przyczyną uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego jest w większości przypadków uraz skrętny, najczęściej w ruchu pivota (skręcenie kolana do wewnątrz przy lekko ugiętej nodze). Uszkodzeniu może uleć jeden lub oba pęczki więzadła. Ten typ uszkodzeń jest typowy dla sportów, w których często wykonuje się ruchy skrętne kolanem, np. koszykówka, piłka ręczna, tenis.

Uszkodzenia więzadła krzyżowego można podzielić na uszkodzenia świeże i przewlekłe .

Więcej informacji na temat więzadła krzyżowego przedniego ACL, jego anatomii i funkcji, a także na temat leczenia świeżych i przewlekłych uszkodzeń znajduje się TUTAJ