WAPNIEJĄCE ZAPALENIE ŚCIĘGIEN STOŻKA ROTATORÓW

Wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów to choroba, która polega na odkładaniu się soli wapnia w obrębie ścięgien stożka rotatorów (zwapnienie). Najczęściej dotyczy to ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego lub podgrzebieniowego. Przyczyna powstania choroby nie jest do końca znana. Przypuszcza się, że przyczyną wyjściową tego schorzenia jest konflikt podbarkowy, który powoduje przewlekły proces zapalny, co z kolei prowadzi do odkładania się soli wapnia w miejscu konfliktu podbarkowego.

 

Wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów

 

Więcej informacji na temat wapniejącego zapalenia ścięgien stożka rotatorów: objawach, diagnostyce, sposobach leczenia (leczenie zachowawcze i operacyjne), opis przebiegu operacji oraz informacje o postępowaniu pooperacyjnym znajduje się TUTAJ.