ZERWANIE BICEPSA

Każdy mięsień składa się z trzech części: przyczepu mięśnia, ścięgna i brzuśca. Biceps ma dwa przyczepy. W swojej bliższej części przyczepia się do guzka nadpanewkowego i jest to ścięgno głowy długiej, drugie ścięgno przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki i jest ścięgnem głowy krótkiej. Dalsza część bicepsa przyczepia się do guzka na kości promieniowej. Najczęściej dochodzi do zerwania głowy długiej bicepsa (zerwanie przyczepu proksymalnego głowy długiej bicepsa).

Do zerwania bicepsa może dojść w dwóch przypadkach: w wyniku urazu lub istniejących wcześniej patologii bicepsa.

Więcej informacji o zerwaniu bicepsa, diagnostyce, leczeniu, opis przebiegu operacji oraz informacje o postępowaniu pooperacyjnym znajduje się TUTAJ